งานและการดำเนินการแก้ไขปัญหา - ทั่วโลก (Tasks and Corrective Actions - Global Thai)
interactive

งานและการดำเนินการแก้ไขปัญหา - ทั่วโลก (Tasks and Corrective Actions - Global Thai)

UL Solutions
Updated Jun 25, 2024
Course Description

Course Description

งานและการดำเนินการแก้ไขปัญหาจะให้โอกาสคุณนำทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้ระหว่างการตรวจสอบและสังเกตการณ์ไปใช้ทำงานเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น การเข้าฝึกอบรมในบทเรียนนี้จะทำให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่คุณเลือกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่คุณควรปฏิบัติตาม ผู้เรียนที่เหมาะสม - หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานและผู้จัดการในภาคการก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด

Course Objective

  • Know how to structure effective hazard controls
  • Identify factors that should influence how you choose and implement corrective actions
  • Evaluate and prioritize risks
  • Know how to monitor and follow up about corrective actions

Course Duration

21 Minutes