การป้องกันระบบทางเดินหายใจ - นานาชาติ (Respiratory Protection - International Thai)
interactive

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ - นานาชาติ (Respiratory Protection - International Thai)

UL Solutions
Updated Jun 25, 2024
Course Description

Course Description

การสัมผัสกับสารเคมีในอากาศเพียงครั้งเดียว สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ที่อาจจะคงอยู่ในชีวิตที่เหลือของคุณ ถ้าที่ทำงานของคุณมี่สารเคมีอันตรายหรืออากาศที่เป็นอันตราย, คุณต้องรู้เวลาและวิธีการสวมใส่เครื่องช่วยหายใจ การฝึกอบรมนี้จะนำเสนอความต้องการพื้นฐานของการป้องกันระบบทางเดินหายใจ และจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับประเภทและข้อจำกัดของเครื่องช่วยหายใจ ผู้เรียนที่เหมาะสม ได้แก่ พนักงานทุกคน

Course Objective

  • Identify employer and employee respirator responsibilities
  • Describe what happens during medical evaluations and fit testing
  • Recognize characteristics of different types of respirators
  • Recall how to inspect respirators before each use
  • Recognize the signs of respirator failure
  • Recall how to maintain respirators

Course Duration

30 Minutes