Informační systém pro nebezpečné materiály na pracovištích (WHMIS) - Část 2: Jak systém WHMIS funguje (Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) - ​Part 2: How WHMIS Works Czech)
interactive

Informační systém pro nebezpečné materiály na pracovištích (WHMIS) - Část 2: Jak systém WHMIS funguje (Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) - ​Part 2: How WHMIS Works Czech)

UL Solutions
Updated May 27, 2024
Course Description

Course Description

Informační systém pro nebezpečné materiály na pracovištích (v angl. Workplace Hazardous Materials Information System, tj. WHMIS) zpřístupňuje jednotným způsobem informace o nebezpečných materiálech všem kanadským pracovníkům. Vzhledem k množství informací a počtu zainteresovaných stran se jedná o velice složitou záležitost. Tento kurz vysvětluje, jak Informační systém pro nebezpečné materiály na pracovištích (v angl. Workplace Hazardous Materials Information System - WHMIS) funguje, jak je s tímto systémem propojen Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS), kdo v rámci systému WHMIS nese odpovědnost za různé úkoly a jak lze maximálně využít informace o nebezpečných materiálech, kde systém obsahuje. Tento kurz se zabývá nejnovějším zněním předpisu WHMIS 2015. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Course Objectives

Popsat, jak systém WHMIS funguje a jak je s ním propojen Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS)

Course Duration

19 Minutes