Informační systém pro nebezpečné materiály na pracovištích (WHMIS) - Část 1: Co je to systém WHMIS? (Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) - Part 1: What Is WHMIS? Czech)
interactive

Informační systém pro nebezpečné materiály na pracovištích (WHMIS) - Část 1: Co je to systém WHMIS? (Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) - Part 1: What Is WHMIS? Czech)

UL Solutions
Updated May 27, 2024
Course Description

Course Description

Informační systém pro nebezpečné materiály na pracovištích (v angl. Workplace Hazardous Materials Information System, tj. WHMIS) zpřístupňuje jednotným způsobem informace o nebezpečných materiálech všem kanadským pracovníkům. Vzhledem k množství informací a počtu zainteresovaných stran se jedná o velice složitou záležitost. Tento kurz vysvětluje, jak Informační systém pro nebezpečné materiály na pracovištích (v angl. Workplace Hazardous Materials Information System - WHMIS) funguje, jak je s tímto systémem propojen Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS), kdo v rámci systému WHMIS nese odpovědnost za různé úkoly a jak lze maximálně využít informace o nebezpečných materiálech, kde systém obsahuje. Tento kurz se zabývá nejnovějším zněním předpisu WHMIS 2015. V ideálním případě kurz absolvují všichni zaměstnanci.

Course Objectives

Vědět, jak informační systém WHMIS funguje, určit práva a povinnosti v rámci systému WHMIS a identifikovat povinnosti dodavatelů a zaměstnavatelů v rámci systému WHMIS

Course Duration

28 Minutes