Bezpieczeństwo pracy z narzędziami ręcznymi i zasilanymi - Globalna (Hand and Power Tool Safety - Global Polish)
interactive

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami ręcznymi i zasilanymi - Globalna (Hand and Power Tool Safety - Global Polish)

UL Solutions
Updated May 29, 2024
Course Description

Course Description

Większość z nas korzysta z narzędzi w codziennej pracy. Czy jednak mamy świadomość, jak mogą być one niebezpieczne, jeżeli nie używa się ich prawidłowo? To szkolenie koncentruje się na znaczeniu bezpieczeństwa pracy z narzędziami ręcznymi i zasilanymi, na zagrożeniach, które mogą prowadzić do urazów i śmierci, oraz na środkach ostrożności koniecznych do bezpiecznej pracy z tymi narzędziami. Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób pracujących z narzędziami.

Course Objective

  • Recall the kinds of injuries associated with hand and power tools
  • Identify the hazards associated with hand and power tools
  • Describe general precautions to take when using hand and power tools
  • Describe specific precautions to take with various categories of hand and power tools

Course Duration

28 Minutes