จิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนที่ 3 (Environmental Awareness Part 3 Thai)
interactive

จิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนที่ 3 (Environmental Awareness Part 3 Thai)

UL Solutions
Updated May 24, 2024
Course Description

Course Description

นี่คือส่วนที่ 3 ของหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการทำงานในลักษณะที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อบังคับ นี่ส่วนที่3แนวทาง OSHAในการกำหนดปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม,องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน,ขั้นตอนหลักของการรั่วไหลและการกู้ภัยไฟไหม้, การจัดเก็บสารเคมีอันตราย,และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี ผู้เรียนรู้หลักสูตรนี้มีความเหมาะกับพนักงานทุกคน

Course Objective

  • Identify OSHA-regulated environmental issues
  • List the elements of an emergency action plan for spill, fire and emergency response
  • Discuss the major steps in spill and fire response
  • List storage requirements for flammable and combustible liquids and other chemicals
  • Identify issues related to handling chemicals

Course Duration

30 Minutes